יום שני, 8 במרץ 2010


צריך
לקרות "משהו גדול", שקשור בהחלט לגאולת ישראל. אמנם, אין לקחת את הדברים
באופן מוחלט, מפני חוסר הבהירות של הסודות הטמונים בספר דניאל, המכיל בתוכו עפ"י
חז"ל את הזמן המדוייק של הגאולה חז"ל הסבירו בתלמוד כי זו למעשה הסיבה שספר
דניאל לא תורגם לארמית, מפני שאם ההצפנה העברית תתורגם, כולם ידעו מתי תגיע הגאולה.אגב, הדברים כתובים דווקא במסכת העוסקת בפורים: מסכת מגילה דף ג ע"א


על כל פנים, בשלב זה לא נוכל להביא את ההסברים המפורטים העומדים אחרי פרשנות
זו,אלא רק את עיקריה.


ברמת העיקרון, הנביא דניאל מקבל נבואות על כל ההסטורייה העתידית של העולם, ועל
כל הצרות שעם ישראל יעבור עד בוא משיח צדקנו בב"א. בסוף ספר דניאל שואל הנביא:
"עד מתי קץ הפלאות?" )דניאל יב, ו(, דהיינו עד מתי המצב הרע ימשיך עבור עם
ישראל.התשובה שהוא מקבל הינה "למועד-מועדים וחצי, וככלות נפץ יד עם קודש".
תשובה לא ברורה במיוחד, וגם דניאל בעצמו אומר: "ואני שמעתי ולא אבין" )דניאל יב,
ח(,ולכן הוא מבקש תשובה ברורה יותר, ושואל "מה אחרית אלה?".


התשובה שהוא מקבל הינה כזו:

"...לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים - עד עת קץ...
ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם, ימים אלף מאתיים ותשעים.
אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלוש מאות שלושים וחמישה".


מספר מפרשים ניסו לעמוד על החישוב. חלקם חישבו את המספרים הללו כשנים, וחלקם
כימים.אמנם, רוב המפרשים שניסו לחשב מתי בדיוק יגיע הזמן הזה, טעו. אכן, היה גם
מי שאמר )הרס"ג( כי "אין בנו כוח לעמוד על סוד החשבונות של ימים ושנים", והיה מי
שנתן לכך את הטעם הנכון, כי האירועים שכתובים בספר דניאל, שהחל מהם מתחיל
החשבון,הינם אירועים עתידיים, שעד שהם לא יקרו, אין אפשרות להבינם.


פירוש "התמיד"
והנה,מה שכתוב "מעת הוסר התמיד", פורש ע"י רוב המפרשים ככולם,
כהפסקת קרבן-התמיד בבית המקדש, בעת כזו או אחרת, אלא שעפ"י כל
פירושיהם כלו כבר כל הקיצים.

לכן לדעתי מעת הוסר התמיד אינו מדבר על קורבנות בבית המקדש כפירוש הפשוט אלא התמיד מרמז על דבר קבוע שהוא תמידי ואז ינתן שיקוץ שמם
לפי הערכתי מדובר על פיגוע נוסף בארצות הברית שעתיד לקרות בתקופה המאוד קרובה פיגוע דומה למגדל התאומים ולהערכתי מדובר בפיגוע בכנסייה מאוד גדולה או בהתקהלות נוצרית וברגע שזה יקרה תתחיל מלחמת גוג ומגוג ומאז אפשר לספור אלף ומאתיים ותשעים יום להתגלות מלך המשיח
אני יודע שזו רק הערכה שלי ויכול להיות מאוד שזה לא יקרה אבל צריכים להיות עם עיניים פקוחות ולקוות לגאולה הקרובה
אני רוצה להצהיר ולומר שזו תחזית אישית שלי בלבד על סמך פיענוח הכתובים

.

הוספת תגובה

2 תגובות:

אנונימי כתב...

כבר נאמר שהגאולה תבוא בהיסח הדעת.לכאורה דבר זה לא מתיישב עם הציפיה היומיומית לגאולה ?
אלא הפירוש הוא לע"נ שלא לעסוק בחישובי קיצין.
כלומר,חשבונות וחישובים-מתי יבוא.איך יבוא ומה יהיה לקראת בואו וכו'.
כתוב גם תיפח רוחם של מחשבי קיצין ואני מסביר זאת,שכאשר מחשבים את הקץ ולבסוף מתברר שנפלה"טעות" בחישוב,"תיפח רוחם",כלומר רוח הסבלנות והאמונה עשויים לפרוח.זוהי לאו דווקא איזו קללה שתרבוץ על מחשבי הקיצין,אלא מציאות שעשויה להגרם מאכזבת המאמין המחשב.
לכאורה דברי אלו קוראים תגר על כל הבלוג הזה.אך אין זאת כוונתי.בלוג"אחרית הימים" הוא חשוב כדי לעסוק בענייני הגאולה ובעיקר לאלה שלא ממש מצפים בכל יום שיבוא.מה שכן עולה מדברי הוא,שאפשר לדון בנושא הגאולה ופחות בחישובים מתמטיים ובוודאי לא להביע דעה אישית לגבי תאריכים ואירועים שגדולים ממנו טעו ולא קלעו למטרה.וכאן אני מגיע לשאלה העיקרית-מניין קבעת את עמדתך ועל סמך פענוח הפסוקים, שצריך ויקרה משהו באמריקה וזה יהיה האות לביאת המשיח?

אנונימי כתב...

בסרט הוידאו על פסל החרות והריסתו בעתיד,קיבלתי תשובה לשאלתי בתגובה הקודמת-מניין קבעת שיקרה משהו לפסל החירות וזה יהיה סימן לתחילת תהליך הגאולה.ממש מדהים.
יישר כח.