יום רביעי, 21 באפריל 2010

ערב רב באחרית הימים - שיעור מרתק

הוספת תגובה

תגובה 1:

אנונימי כתב...

צבי כתב
לכאורה כל ראש ישיבה צריך להתייחס אליו בבחינת''כבדהו וחשדהו''?
בתגובה להודעה מספר 0

כך משמע מדבריו שהערב רב גם מחופש לראשי ישיבות וצדיקים.לגבי החלק האחר של הזוהר שמתייחס למנהיגים שלטוניים,ברור שלא קשה

לנחש מי הם הערב רב בימינו,אבל לגבי ראשי ישיבות וצדיקים מדומים-זוהי בעיה קשה ואפילו מדאיגה. מה הם הקריטריונים לקביעה מי

הקים עולה של תורה לשמה ומי כקרדום לחפור בו ,לשם כבור ושררה ? ואולי מתוך שלא לשמה יבוא לשמה ?

בוא נהיה כנים עם עצמנו ונצא מתוך הנחה,שחלק גדול מאלה שמקימים ישיבות,יש להם גם איזו כוונה להתפרנס ולרכוש מעמד.

אך כפי שאמרתי,גם מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אם רואים שהם מרביצים תורה לאלפים ומטפחים תלמידי חכמים וגדולי תורה

והנהגתם של ראשי הישיבה היא למופת-מהיכי תיתי לחשוש שאולי יש ביניהם מעמידי פנים ? האם אנו צריכים להתייחס אל כולם בחשד ?

הרי אין לדבר סוף.הרב בעצמו אמר,אולי כציטוט מהזוהר,שבאמת אין אנו יכולים לדעת ואת הבירור הזה יעשה מלך המשיח .

ועדיין באמת מקונן הספק בלב,מי הוא זה ואיזה הוא ראש ישיבה וצדיק אמיתי ומי הוא ערב רב ?

לענ"ד אפשר לישב את השאלה הזו בדרך פשוטה גם היום,קודם הבירור של מלך המשיח.אני חלילה לא חולק על הזוהר,אך אני מתכוון לכך

שלפחות ניתן במידת מה לברר זאת ע"פ הנהגתו ואורחותיו של הצדיק וראש הישיבה.וכן מהגיבוי שמקבלים מגדולי תורה וודאיים שמקובלים

על כל הציבור.

לאדם הפשוט אין כלים מספיקים למדוד את גדלותם.צריך להיות צדיק ובן תורה אמיתי כדי לדעת להעריך נכונה עם מי יש לנו עסק.

לכן אם אנו מוצאים צדיקים ותלמידי חכמים שלגביהם אין ספק ויש ב"ה הרבה כאלה, המקובלים על כל הציבור ואם רואים שאותם צדיקים

תומכים ומגבים ומעריכים ראשי ישבות מסויימים,משמע שהם אינם ערב רב.

בכל אופן נראה לי שהדברים אינם כפשוטם ועד הבירור הסופי יש לרובם חזקת כשרות.מה שבאמת חשוב זה מבחן התוצאה.כלומר,

האם מאותן ישיבות יוצאים תלמידי חכמים ויראי שמים וכן האם מקרבת ההמונים לצדיקים,יש השפעה חיובית מהצדיק על קהל שומעי לקחו.